Felhasználási feltételek

I. Szolgáltató

Coca-Cola Services n.v.- 1424 Chaussée de Mons - B-1070 Brüsszel, Belgium ; E-mail: fogyasztok@coca-cola.hu; Telefonszám: 06-24-500-500 Fax: 06-24-507-199

Amennyiben szeretné, hogy az Ön által a The Coca Cola Company vagy leányvállalatai részére megadott személyes adatok törlésre kerüljenek, kérését az alábbi címre juttassa el: fogyasztok@coca-cola.hu.

II. Szerzői jogokkal kapcsolatos információk

A ‘Coca-Cola’, a ‘Coke’, a ‘Coca-Cola light’, a ‘Coke light’, a ‘Coca-Cola Zero’, a ‘Coke Zero’, a ‘Cherry Coca-Cola’, a ‘Cherry Coke’, a ‘The Coke Side of Life’, a ‘Fanta’, a ‘Sprite’, a ‘Sprite light’, az ‘Aquarius’, a ‘Bonaqa’, a ‘Cappy’, a ‘Cappy Gold’, a ‘Kinley’, a ‘Lift’, a ‘Mezzo Mix’, a kontúr üveg, a kerek logó, a Dynamic Ribbon Device, a Coca-Cola Mikulás és a Coca-Cola-jegesmedvék, valamint a Happiness Factory, a World on My Plate, illetve a Live Positively a The Coca-Cola Company (bejegyzett) védjegyei. A fentiekben felsorolt anyagokat szerzői jogok védik. Az anyagok mindegyike kizárólag magáncélra használható fel, kereskedelmi célra nem. A weboldal felhasználóira az alábbi weboldal-használati feltételek, valamint a weboldalra, az internetre és a világhálóra vonatkozó egyéb törvények és szabályozások vonatkoznak. A Coca-Cola Services n.v. a weboldalt személyi szórakoztatási, információs és oktatási célra, valamint kommunikációs fórumként tartja fent. A weboldalt a felhasználók saját belátásuk szerint használhatják. A weboldalon található anyagok személyes és nem kereskedelmi céllal tölthetők le, az anyagokra vonatkozó szerzői jogok és egyéb védelmi előírások figyelembe vételével. A weboldalon szereplő tartalmak – beleértve a szövegeket, képeket, hang- és videó-fájlokat – a Coca-Cola Services n.v. és/vagy a The Coca-Cola Company írásos engedélye nélkül nyilvános vagy kereskedelmi céllal nem értékesíthetők, módosíthatók, átruházhatók, újrafelhasználhatók, újraszerkeszthetők vagy felhasználhatók. Az Ön hozzáférését a weboldalhoz szintén az alábbi weboldal-használati feltételek és vonatkozó jogszabályok szabályozzák. A weboldalhoz való hozzáféréssel és annak megtekintésével Ön korlátozások és fenntartások nélkül elfogadja a weboldal-használati feltételeket és tudomásul veszi, hogy azok az Ön és a The Coca-Cola Company és/vagy Coca-Cola Services n.v. között az adott tárgyban létrejött bármely egyéb megállapodás helyébe lépnek.

III. A weboldal használatának feltételei

A weboldalon található minden képet, szöveget és/vagy grafikus elemet eltérő rendelkezés hiányában szerzői jogok védenek és kizárólag a weboldal-használati feltételekben vagy a weboldalon található szövegben megjelölt célokra használhatóak fel a Coca-Cola Services n.v. és/vagy a The Coca-Cola Company írásos beleegyezése nélkül. Bár a Coca-Cola Services n.v. mindent elkövet, hogy a weboldalon pontos és naprakész információkat bocsásson rendelkezésre, ez az információszolgáltatási tevékenység kötelezettségektől mentes. Így a rendelkezésre bocsátott információk pontosságára, ill. harmadik személyek azok kapcsán fennálló jogaira vonatkozóan semmilyen biztosíték, garancia vagy felelősség nem áll fenn.  A The Coca-Cola Company és a Coca-Cola Services n.v. nem vállal kötelezettséget vagy felelősséget a weboldal tartalmában előforduló tévedések vagy kihagyások tekintetében. A weboldal látogatása és használata az Ön saját felelősségére történik.

Azon információk vagy anyagok tekintetében, melyek nem tartoznak a nyereményjátékra beküldött anyagok és más, külön szabályok és iránymutatások hatálya alá tartozó tevékenységek (“Beküldött Anyagok”) körébe, és amelyeket Ön az oldal valamely interaktív szolgáltatásának keretében történő bemutatásra vagy kihelyezésre szán (“Felhasználói Tartalom”), Ön térítésmentesen világszerte érvényes, nem kizárólagos, átruházható, jogdíjmentes, elévülhetetlen és visszavonhatatlan jogot és engedélyt ad a The Coca Cola Company, valamint leányvállalatai és kapcsolt vállalkozásai (együttesen: “Kapcsolt Vállalkozások”), részére (a) ezen Felhasználói Tartalmak (ebbe nem kizárólagosan beleértve az Ön ilyen Felhasználói Tartalmakban benne foglalt hangját vagy képmását) felhasználására, reprodukálására, átdolgozására (ebbe nem kizárólagosan beleértve szerkesztésüket, módosításukat, lefordításukat és átalakításukat), leszármaztatására, továbbítására, nyilvános és egyéb bemutatására és előadására, valamint belőlük leszármaztatott művek megalkotására bármely jelenleg ismert vagy a jövőben kifejlesztendő formában ill. médiában a The Coca-Cola Company és Kapcsolt Vállalkozásai üzleti céljaira; valamint (b) a fenti jogok allicencbe adására, többszörösen is, a vonatkozó jogszabályok által megengedett maximális mértékig. A Beküldött Anyagok a beküldésük szerint rájuk vonatkozó szabályok és irányelvek tulajdonlással és felhasználással kapcsolatos rendelkezései hatálya alá tartoznak. A fenti engedélyek a jelen szerződés bármely okból történő megszűnését követően is érvényesek maradnak. Ön a Felhasználói Tartalmak minden eleme tekintetében kijelenti és garantálja, hogy Ön minden szükséges joggal rendelkezik ahhoz, hogy a Felhasználói Tartalmakat az oldalra kihelyezze és megadja a jelen szakasz értelmében megadott engedélyeket (ebbe nem kizárólagosan beleértve a Felhasználói Tartalmak bármelyikében  benne foglalt vagy beléjük illesztett zenei kompozíciókon és/vagy hangfelvételeken fennálló jogokat), és hogy ezen Felhasználói Tartalmak, valamint azoknak az Ön általi, weboldalon keresztüli szolgáltatása vagy megalkotása megfelel minden vonatkozó jogszabálynak, szokásnak és rendelkezésnek, és nem bitorolják, ill. más módon sem sértik harmadik személyek szerzői jogát, védjegyjogát, ipari titkát, magántitkát, egyéb szellemi tulajdonát vagy egyéb jogát. Ön továbbá a Felhasználói Tartalmak minden elemének tekintetében kijelenti, hogy nem gyakorolja, illetve – amennyiben azt az irányadó jogszabályi előírások lehetővé teszik –  visszavonhatatlanul lemond minden “személyhez fűződő” vagy más, a szerzőként történő feltüntetésére vagy a mű integritására vonatkozó jogát /jogáról, amely Önt bármely jogrendszer valamely vonatkozó jogszabálya alapján megillethetné.

Ön minden Felhasználói Tartalom tekintetében tudomásul veszi és beleegyezik abba, hogy (a) a The Coca-Cola Company fenntartja a jogot (de nem köteles) arra, hogy az oldalra történő kihelyezés engedélyezése vagy az oldallal kapcsolatban történő tárolás előtt minden Felhasználói Tartalmat értékeljen; és (b) saját belátása szerint a következők egyike vagy mindegyike szerint cselekedjen: (i) a Felhasználói Tartalmak monitorozása; (ii) bármely Felhasználói Tartalom megváltoztatása, eltávolítása, kihelyezésének visszautasítása vagy kihelyezésének, ill. tárolásának engedélyezése; (iii) az Ön weboldalon keresztül folytatott bármely kommunikációjának megfigyelése és/vagy szűrése (ebbe korlátozás nélkül beleértve a káromkodások vagy más, veszélyesnek vagy támadónak tekinthető nyelvezet blokkolását vagy behelyettesítését); és/vagy (iv) bármely Felhasználói Tartalom vagy az oldalon keresztül folytatott kommunikáció, valamint az annak továbbításához kapcsolódó körülmények bármely harmadik fél részére történő kiadása az oldal működtetése; a The Coca-Cola Company, a Kapcsolt Vállalkozások, a hozzájuk  tartozó szponzorok, alkalmazottak, tisztviselők, igazgatók, részvényesek, ügynökök, képviselők és leányvállalatok, valamint az oldal felhasználóinak és látogatóinak védelme; jogi kötelezettségek vagy kormányzati kérés teljesítése; a jelen Felhasználási feltételek érvényre juttatása; vagy bármely egyéb ok vagy cél érdekében. Továbbá, a The Coca-Cola Company, valamint Kapcsolt Vállalkozásai nem felelnek a bármely Felhasználói Tartalomban vagy az oldal bármely más részén közzétett információ harmadik fél általi használatából (ebbe korlátozás nélkül beleértve annak újbóli közzétételét) vagy azzal elkövetett visszaéléséből eredő károkért, mivel a The Coca-Cola Company-nak ezeket nem áll módjában ellenőrizni.

A weboldal használata során Ön bizonyos információkat adhat meg a Coca-Cola Services n.v. részére saját magáról és a weboldal Ön általi használatáról; ez esetben a Coca-Cola Services n.v. ezeket az információkat kielemezheti. A Coca-Cola Services n.v. fenntartja magának a jogot arra, hogy ezeket az információkat célhoz kötötten felhasználja, ebbe korlátozás nélkül beleértve privát weboldalak létrehozását, ill. marketing célokat.

A weboldalon szereplő, személyeket vagy helyeket ábrázoló képek vagy a The Coca-Cola Company és/vagy a Coca-Cola Services n.v. tulajdonát képezik, vagy megfelelő engedély birtokában kerülnek felhasználásra. Ezen képek az Ön általi, vagy egyéb személyek által nem magáncéllal történő felhasználása tilos, kivéve, ha azt a weboldal-használati feltételek egyéb rendelkezései megengedik vagy a weboldal egyéb helyei az ilyen jellegű felhasználásra engedélyt adnak. A képek jogtalan felhasználása szerzői jogokat, védjegyjogokat, személyi vagy közzététellel kapcsolatos jogokat és sokszorosításra vonatkozó jogi szabályokat sérthet.

A weboldalon szereplő védjegyek a The Coca-Cola Company és/vagy a Coca-Cola Services n.v. vagy harmadik személy tulajdonát képezik. Írásos hozzájárulás hiányában a The Coca-Cola Company és/vagy a Coca-Cola Services n.v. vagy az a harmadik személy, akinek a szellemi tulajdona a weboldalon megjelenik, a weboldal tartalmára vonatkozóan semmilyen jogot nem biztosít. A weboldalon szereplő védjegyek, illetve a weboldal egyéb tartalmainak – nem a weboldal-használati feltételekben megjelölt célokra történő – felhasználása szigorúan tilos. A The Coca-Cola Company és a Coca-Cola Services n.v. felhívja a figyelmét, hogy a védjegyjogait kész korlátozás nélkül érvényesíteni, akár büntetőjogi úton is.

A Coca-Cola Services n.v. nem ellenőrzi a Coca-Cola Services n.v. weboldalára link segítségével hivatkozó weboldalakat, illetve nem felelős a saját weboldalán kívül más weboldalon szereplő tartalmakért, sem azon weboldalak tartalmáért, melyek a saját weboldalára hivatkoznak. Amennyiben Ön a Coca-Cola Services n.v. oldalára vagy egyéb oldalakra linken keresztül hivatkozik, azt a saját felelősségére és a Coca-Cola Services n.v. felhatalmazása nélkül teszi.

Annak ellenére, hogy amennyiben szükséges, a Coca-Cola Services n.v. figyeli és ellenőrzi a beszélgetéseket, csevegéseket, előkészített híreket, üzeneteket, üzenőfalakat és hasonlókat, ezen tevékenységek elvégzésére a Coca-Cola Services n.v. nem köteles, illetve a kommunikációs fórumokon szereplő tartalmak kapcsán – ideértve a weboldal kommunikációs fórumain szereplő hibákat, becsmérlést, becsületsértést, kihagyást, obszcén szóhasználatot, pornográfiát, vallási sértést vagy pontatlanságot –  felelősséget vagy kötelezettséget nem vállal. Tilos az Oldalt bármely jogsértő, fenyegető, rágalmazó, veszélyes, becsmérlő, obszcén, botránykeltő, lázító, pornográf vagy gyalázkodó anyag, illetve bármely olyan anyag továbbítására, illetve közzétételének előkésztésére használni, amely olyan magatartást valósít meg vagy ösztönöz, amely bűncselekménynek minősül, polgári jogi felelősséget alapoz meg, vagy egyéb módon megsért bármely jogszabályt. A Coca-Cola Services n.v. teljes mértékben együttműködik bármely hatósággal, illetve eleget tesz bármely olyan bírósági határozatnak, amely a Coca-Cola Services n.v.-t arra kéri vagy utasítja, hogy fedje fel bármely olyan személy kilétét, aki ilyen információkat vagy anyagokat tesz közzé vagy továbbít. A Coca-Cola Services n.v. fenntartja a jogot arra, hogy az engedély nélküli vagy nem kívánatos anyagokat minden további nélkül törölje.

Az erről az Oldalról származó szoftverek és egyéb anyagok az Egyesült Államok kiviteli ellenőrzésének tárgyát képezhetik. Az Egyesült Államok kiviteli ellenőrzési törvényei tiltják bizonyos műszaki adatok és szoftverek exportját egyes országokba. Erről az Oldalról semmilyen szoftver nem tölthető le, illetve exportálható a következő országokba (illetve azok állampolgárai vagy lakosai részére): (1) Kuba, Irak, Líbia, Észak-Korea, Irán, Szíria, vagy bármely egyéb olyan ország területére (illetve azok állampolgárai vagy lakosai részére), amelyre az Egyesült Államok kereskedelmi korlátozást hirdetett; és (2) azon személyek bármelyikének részére sem, aki az Egyesült Államok pénzügyminisztériuma által vezetett „Külön megnevezett állampolgárok” listáján, vagy az Egyesült Államok kereskedelmi minisztériumának „Rendelésmegtagadási listájá”-n szerepel. A The Coca-Cola Company nem engedélyezi erről az Oldalról semmilyen szoftver vagy műszaki adat letöltését vagy kivitelét az Egyesült Államok export törvényei által tiltott joghatóságokba. Erre vonatkozóan további és naprakész információ az alábbi linken található: http://www.treas.gov/offices/enforcement/ofac/faq/index.shtml

A Coca-Cola Services n.v. időbeli korlátozás nélkül fenntartja jogát a jelen weboldal feltételeinek a lap frissítésével történő megváltoztatására. E változtatások Önre nézve kötelezőek, ezért javasolt a lapra rendszeres időközönként belépnie, hogy tájékozódjon a weboldal legfrissebb feltételeiről.